Business Law School (BLS) – є віртуальною компанією на ринку освітних послуг.

BLS через онлайн сервіси з’єднує споживачів освітніх послуг (замовників-слухачів) і осіб, які надають освітні послуги (виконавці-викладачі).

Навчальний процес в BLS побудований з урахуванням необхідності відмови від пострадянської системи надання освітніх послуг і передбачає залучення активних громадян з європейськими цінностями  через використання новітніх технологій і методів навчання.

Навчання в BLS це процес співпраці викладача і слухача для розвитку і закріплення необхідних навичок слухача  для досягнення успіху в професійній діяльності.

Разом з тим, навчальний процес в BLS також спрямований на максимальне розкриття і ефективну реалізацію власного потенціалу слухача школи на особистому і професійному рівнях.

Умови навчання в BLS:

1. Слухач бажає здійснення необхідних змін і готовий діяти відповідно.

2. Слухач погоджується з тим, що за результат несе відповідальність не лише викладач, а, в першу чергу, сам слухач.

3. Слухач готовий вислуховувати і сприймати критику на свою адресу для досягнення успіху в навчанні.